Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Strani jezik III

Nositelji mr. sc. Nada Kralj Šercar
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 2
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Cilj je usvajanje osnovne terminologije iz svih područja tekstilstva i što korektnija primjena jezičnih i gramatičkih struktura stranog jezika u cjelokupnom tekstilnom području što bi trebalo osposobiti za čitanje i praćenje stručne literature i vođenje razgovora o nekim osnovnim temama iz tog stručnog područja. Obuhvaćaju se sva glavna područja tekstilnih tehnologija: predenje, tkanje, pletenje, oplemenjivanje, njega tekstila, moda i dizajn te odijevanje. Najveća pozornost se posvećuje modi i dizajnu.
Cilj kolegija Usvajanje usmenog i pismenog komuniciranja, usvajanje najznačajnijih jezičnih vještina (slušanja, govorenja, čitanja, pisanja, prevođenja) i jezičnih sadržaja (vokabulara, komunikacijskih uzoraka, fonoloških i ortografskih osobina te najvažnijih gramatičkih i jezičnih cjelina važnih za stručnu literaturu).
Literatura potrebna za ispit Engleski: N. Vuljanić, N., Vuljanić, D.: English for Textile Engineers and Fashion Designers, Zagreb 2004.
Njemački: Horvatić, M., Deutsch für Studenten der Textiltechnologie, Tek.-teh. fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.
Njemački: Horvatić, M., Deutsch für Studenten der Textiltechnologie, Tek.-teh. fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 2004.
Dopunska literatura Engleski: Bujas, Ž., Veliki englesko-hrvatski rječnik, Globus, Zagreb, 1999., Filipović, R., An Outline of English Grammar
Medić, I., Kleine deutsche Grammatik, Školska knjiga, Zagreb, 1999., Uroić, M., Hurm, A., Njem. – hrv. rječnik, šk. knj., ZG, 1996.