Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Strateški savezi u tekstilstvu

Nositelji dr. sc. Ivan Novak, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Redovito pohađanje predavanja i seminara, izrada, prezentacija i predaja seminarskih radova.
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta (1). Pojmovno određenje strateškog povezivanja među poduzećima; (2). Strateški savezi poduzeća u tekstilu i modi, (3). Konkurentske sposobnosti i konkurentske sile strateških saveza u tekstilstvu i modi, (4). Strateški savezi i dodane vrijednosti: koopcija, kospecijalizacija i razvijanje invencija i inovacija u tekstilstvu, (5) Vrste strateških saveza i posebitosti strateških saveza u tektilstvu: matrične forme, bilateralne i multilateralne, vertikalne, horizontalne i dijagonalne forme strateških saveza, vlasnički ugovorni i skupnovlasnički savezi, posebitosti i primjerenost pojedinih oblika u tekstilstvu, (6). Razvitak, upravljanje, sukobi, natjecanje i izazovi: izazovi strateških saveza za poduzeća u tekstilstvu i modi.
Cilj kolegija Kolegij će omogućiti daljnje pračenje kolegija na diplomskim studijima iz ekonomskih i srodnih disciplina. Studenti će dobiti specifična znanja o oblicima i postignućima koje strateški savezi i suradnja među poduzećima u tekstilstvu i modi ima u očuvanju tržišnih i konkurentskih pozicija na globalnom modnom i tekstilnom tržištu.
Literatura potrebna za ispit Tipurić, D.; Markulin, G.;(2002.): Strateški savezi, suradnjom poduzeća do konkurentske prednosti; Sinergija-nakladništvo d.o.o., Zagreb.
Kotler, P.,(2001.): Upravljanje marketingom, Analiza, planiranje, primjena i kontrola; IX izdanje; MATE d.o.o., Zagreb.
Dopunska literatura Schroeder, Roger, G.;(1999.): Upravljanje proizvodnjom, Odlučivanje u funkciji proizvodnje; IV izdanje, MATE d.o.o., Zagreb.
Samuelson, Paul, A.; Nordhaus, William, D.;(2000.): Ekonomija; XV izdanje; MATE d.o.o., Zagreb.