Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Studij rada i troškova

Nositelji dr. sc. Stana Kovačević, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit program
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Analiza utjecaja troškova rada, amortizacije i kvalitete u funkciji broja posluživanja strojeva. Teorijska i praktična analiza zastoja strojeva kao funkcija fronte posluživanja te definiranje stupnja stjecajnog zastoja i iskorištenja strojeva. Analiza radnog mjesta i vremena rada radnika i stroja. Elementi radne norme kao međusobnog ugovora poslužitelja i poduzetnika. Analiza pojedinačne i skupinske norme. Utjecaj automatizacije strojeva na izradu norme.
Cilj kolegija Stjecanje znanja u zapažanjima i analizama rada i vremena na radnom mjestu te optimiranje vremena po operacijama rada. Sposobnost prepoznavanja i analiziranje stjecajnog vremena. Sposobnost zapažanja nepravilnosti po operacijama rada i zahvatima, te praznog hoda na radnom mjestu. Razvijanje sposobnosti optimiranja troškova izrade i norma po radnim mjestima i procesima izrade.
Literatura potrebna za ispit Orešković V.: Simulacijski modeli posluživanja više strojeva, Tekstil, 34 (1989.), 9
Orešković V.: Okviri primjene teoretske jednadžbe za izračunavanja stupnja stjecajnog zastoja, Tekstil, 35 (1987.), 8
Kovačević, Stana: Analize rada poslužitelja i zastoja na konvencionalnim i suvremenim strojevima u mehaničkoj preradi. // Tekstil. 50 (2001) , 7; 245-250 (članak, strucni rad).
Kovačević, Stana; Orešković, Vladimir.

Dopunska literatura Taboršak: Studij rada, tehnička knjiga, Zagreb, 1971.