Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Suho oplemenjivanje

Nositelji dr. sc. Sandra Flinčec Grgac, izv. prof.
Suradnici: dipl. ing. Zorana Kovačević, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit obavljene vježbe
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Pripremne operacije suhog oplemenjivanja ; smuđenje, dobivanje glatkih površina. Operacije površine celuloznog i vunenog materijala: čišćenje, kalandriranje, glačanje, čupavljenje, šišanje, manglanje, polrotiranje, ratiniranje, brušenje, četkanje. Dimenzionalna stabilnost celuloznog, vunenog i sintetskog materijala. Završne operacije kontrole i slaganja.
Cilj kolegija Tijekom studija student se upoznaje sa suhim operacijama oplemenjivanja tekstila. Student je razvio kompetenciju za pravilnu organizaciju operacija suhog oplemenjivanja tekstila.
Literatura potrebna za ispit Katović D., S Bischof Vukušić, I. Soljačić, A.M.Grancarić: Osnove oplemenjivanje tekstila - Knjiga III. Suho oplemenjivanje.
Soljačić I., D.Katović, A.M. Grancarić: Osnove oplemenjivanja tekstila, Knjiga I , Pripremni procesi i strojevi za oplemenjivanje
Dopunska literatura Prospekti proizvođača strojeva za suho oplemenjivanje..
Pojedini članci iz časopisa Tekstil
H.K. Rouette: Encyclopedia of Textile Finishing, Springer 2001