Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnička dokumentacija

 Info > kolegij: Tehnička dokumentacija
 
Nositelji dr. sc. Darko Ujević, prof.
dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
dr. sc. Ana Kunštek
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Tehnička priprema u odjevnoj industriji ; računalna izrada tehnološke dokumentacije ; obračun učinka i praćenje proizvodnje ; računalni sustavi za izradu tehničke dokumentacije, praćenje i analizu proizvodnje ; izrada tehničke dokumentacije za poslove kreatora, u skladištu sirovina, konstrukcijskoj pripremi, tehnološkoj i operativnoj pripremi ; izrada dokumentacije u tehnološkom procesu krojenja, šivanja i dorade ; obračun učinka ; analiza podataka ; računalne mreže ; linijski kodovi
Cilj kolegija Suvremene postavke valjane tehničke pripreme ; upoznavanje s prednostima računalne podrške u odjevnoj industriji ; kompetetivnost izrade dokumentacije prema radnim mjestima od skladišta sirovina, tehničke pripreme, proizvodnih procesa i skladišta gotove robe ; implementacija računalnih mreža ; analiza proizvodnje i važnije postavke primjene linijskih kodova u procesu izrade odjeće
Literatura potrebna za ispit D. Rogale, D. Ujević i sur.: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada,Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000
D. Ujević, D. Rogale, D. Tržić: Razvoj i primjena računalne podrške u procesima proizvodnje odjeće i tehničkog tekstila, Tekstil
D. Rogale, D. Ujević, N. Rasinec: Nove metode računalnog unošenja i obračun učinka u odjevnoj industriji, Tekstil. 46, 1997.
D. Ujević i sur.: Application of Computers in Construction..., Annals of DAAAM for 1998 & Proc. of the 9th Inter. DAAAM, 1998.
D. Ujević i sur.: Interactive Planning of Garment Cutting Using Computer,Proceedings of the 8 th Inter. DAAAM Symposium 1997.