Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnička priprema proizvodnje odjeće

 Info > kolegij: Tehnička priprema proizvodnje odjeće
 
Nositelji dr. sc. Darko Ujević, prof.
dr. sc. Ana Kunštek
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Razvoj odjevne tehnologije i inženjerstva ; značajke CIM koncepcije u odjevnoj industriji ; uloga tehničke pripreme u tehnološkim procesima izrade odjeće ; povezanost tehničke pripreme i proizvodnog procesa ; organizacija izrade tehničke dokumentacije u tehničkoj pripremi ; povezanost tehničke s konstrukcijskom, tehnološkom i operativnom pripremom ; tehnološka analiza ; izrada planova tehnoloških operacija i planova tehnološkog procesa ; analiza i izbor proizvodnih linija ; optimiranja razmještaja opreme ; projektiranje proizvodnih linija
Cilj kolegija Upoznavanje sa specifičnim obilježjima u razvoju odjevne tehnologije inženjerstva ; značajke CIM koncepcije i primjene računala u odjevnoj industriji ; kompetetivnost tehničke pripreme u vođenju i usmjeravanju proizvodnih procesa proizvodnje odjeće ; moderna izrada tehničke dokumentacije primjenom računala ; važnost međusobne povezanosti priprema u okviru tehničke pripreme
Literatura potrebna za ispit D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt-Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Univerzitetski udžbenik, Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000
D. Ujević, D. Rogale, D. Tržić: Razvoj i primjena računalne podrške u procesima proizvodnje odjeće i tehničkog tekstila, Tekstil
D. Rogale, D. Ujević, N. Rasinec: Nove metode računalnog unošenja i obračun učinka u odjevnoj industriji, Tekstil. 46 (1997) , 4; 212-218
D. Rogale, D. Ujević: Technology Documentation and Production Monitoring in Clothing Industry Using Computers
Dopunska literatura Z. Horvatec: Organizacije proizvodnje