Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnički tekstil

Nositelji dr. sc. Maja Somogyi Škoc, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit vježbe, referati, kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Kronologija i trend razvoja. Vrste tehničkog tekstila prema područjima primjene: agrotekstil, građevinski tekstil, odjevni tekstil, geotekstil, tekstil za domaćinstvo, industrijski tekstil, medicinski tekstil, tekstil za automobile, ekotekstil, tekstil za osobnu zaštitu, tekstil za šport, tekstil za ambalažu.Vlakna za izradu. Proizvodni oblici; pređe, tkane, pletene i netkane strukture. Naslojeni i vlaknima ojačani kompozitni materijali. Specifična svojstva: čvrstoća, permitivnost, transmisivnost, negorivost, separacija, filtriranje, biorazgradljivost. Metode i postupci ispitivanja.
Cilj kolegija Kolegij omogućuje dobivanje spoznaja o vrstama tehničkog tekstila, njihovim karakteristikama i svojstvima i ovladavanje metodologijom i tehnikom ispitivanja.
Literatura potrebna za ispit A.R.Horrocks, S.C.Anand:Handbook of Technocal Textiles,Woodhead Publishing Limited,Cambridge,2000
Izbor članaka iz domaće I inozemne literature
Dopunska literatura W.Albrecht, H.Fuchs, W.Kittelmann:Nonwoven Fabrics,Wiley-VCH, Weinheim, 2003