Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnološki procesi dorade odjeće

 Vijesti > kolegij: Tehnološki procesi dorade odjeće
 Info > kolegij: Tehnološki procesi dorade odjeće
 
Nositelji dr. sc. Darko Ujević, prof.
dr. sc. Renata Hrženjak, doc.
Suradnici: dr. sc. Bosiljka Šaravanja, poslijedoktorand
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Potpis, ovjerene vježbe, položen kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Značajke tehničke pripreme i tehničke dokumentacije za doradu odjeće ; priprema odjevnih predmeta za tehnološki proces dorade ; strojevi i uređaji u doradi za glačanje odjeće, našivanje gumbi ; sastavljanje i kompletiranje odjeće ; razvrstavanje odjeće ; kontrola i završna kontrola odjeće ; opremanje odjeće ; otprema izrađenih i opremljenih odjevnih predmeta u skladište gotove robe ; skladištenje i ekspedit
Cilj kolegija Izrada i važnost precizne i pravilne tehničke dokumentacije ; značajke adekvatne tehničke pripreme ; pravilna priprema odjevnih predmeta za tehnološki proces dorade odjeće ; uporaba adekvatnih strojeva i uređaja pri doradi odjeće ; važnost kontrole ; adekvatne mjere i načini skladištenja odjeće nakon dorade
Literatura potrebna za ispit D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt-Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, Univerzitetski udžbenik,
Tehnički fakultet univerziteta u Bihaću, Bihać, 2000
H. Carr, B. Latham: The Technology of Clothing Manufacture
D. Rogale, D. Ujević: Tendencije razvoja područja tehničke pripreme proizvodnje na IMB '93