Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tehnološki procesi krojenja odjeće

Nositelji dr. sc. Snježana Firšt Rogale, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Priprema za krojenje. polaganje krojnih slojeva u krojne naslage. Vrste polaganja krojnih slojeva. Vrste krojnih naslaga. Načini i strojevi za polaganje krojnih slojeva. Ručno polaganje krojnih slojeva. Mehanizirano polaganje krojnih slojeva. Poluautomatsko polaganje krojnih slojeva. Automatsko polaganje krojnih slojeva. Postavljanje krojnih slika na krojne naslage. Iskrojavanje krojnih naslaga. Ručno vođeni strojevi za iskrojavanje koji koriste oštrice čeličnih noževa. Električne ili pneumatske škare. Strojevi s okretnim noževima. Strojevi s udarnim noževima. Strojevi s tračnim noževima. Računalno vođeni agregati. Agregati s ubodnim oscilirajućim noževima. Agregati s rotirajućim diskovima. Agregati s laserskim zrakama.
Cilj kolegija Predmetom se savladavaju sve tehnološke značajke i sve vrste strojeva u tehnološkim procesima krojenja odjeće.
Literatura potrebna za ispit D. Rogale i sur.: Tehnologija proiz. odjeće sa studijem rada, rec. udžbenik Univer. u Bihaću, 1999., Bihaću
B. Knez, D. Rogale: Deformacije pri iskrojavanju odjeće strojevima s kružnim noževima, Tekstil, 33, (1984.), 10, 725-737
B. Knez, D. Rogale: Određivanje procesnih parametara iskrojavanja odjeće strojevima s kružnim noževima, Tekstil, 34, (1985.), 6, 377
D. Rogale, M. Nikšić: Procesni parametri iskrojavanja krojnih naslaga strojevima s tračnim nožem, Tekstil, 41, 1992., 3, 107-113
D. Rogale, D. Ujević: Tendencije razvoja tehnološkog procesa krojenja odjeće na IMB'93, Tekstil, 42, (1993.), 11, 625-626
Dopunska literatura Ž. Šomođi, A.. Hursa, D. Rogale: Numerical Simulation of Textile Flexibility Testing,IJCST, 15, (2003), 3/4, 276-277
D. Ujević, D. Rogale i sur.: Interactive Planning of Garment Cutting Using Com., Proc. of the 8th Intern. DAAAM Sym. 1997, Dubrovnik
D. Rogale i sur.: Modularna organizacija tehn. procesa, timski rad i početak pojave HIM koncepcije u odj. ind., Tekstil, 46, (1997.), 10
D. Rogale: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji,Tekstil, 50 (2001), 1; 8-16