Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tekstilna kemija

Nositelji dr. sc. Branka Vojnović, prof.
dr. sc. Livio Racane, izv. prof.
Suradnici: Doc. dr. dr. sc. mag. dipl. ing. Iva Rezić, izv. prof.
mag. chem. Lucija Ptiček, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Opća kemija
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Smjese i otopine:koncentracija,hidratacija,solvatacija,jaki i slabi elektroliti. Dvokomponentni i trokomponentni sustavi:kruto-tekuće,tekuće-tekuće,plin-tekuće.Pojave na površinama: adsorpcija, napetost površine,filmovi.Voda u tekstilnoj industriji:tvrdoća,mekšanje,otpadne vode.Vlažnost zraka i materijala.Koloidna kemija:hidrofilni i hidrofobni solovi,gelovi.emulzije,dimovi,pjene,kvašenje. Makromolekularna kemija: polimeri, kopolimeri, ugljikohidrati, polisaharidi, proteini, lipidi. Tenzidi:površinski aktivne tvari,sapuni i detergenti.Bojila i obojenost,zakoni apsorpcije svjetlosnog zračenja.Pranje,bijeljenje i bojadisanje tekstilnih vlakana i materijala.
Cilj kolegija Adsorpcija,otpadne vode,pranje tekstilija
Literatura potrebna za ispit Chang,R.:Chemistry,Mc Graw Hill,New York 1998.
Atkins,P.W.,Clugston,M.J.:Načela fizikalne kemije,Školska knjiga, Zagreb,1992.
Malone,L.J.:Basic Concept of Chemistry,John Wiley and sons, Canada,USA,1994.
Pine,S.H.,Hendricson,J.B. i dr.:Organska kemija,Školska knjiga, Zagreb,1984.
Goldberg,D.E.:Fundamentals of Chemistry;Mc Graw-Hill,New York,1998.