Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tekstilni eko-proizvodi

Nositelji dr. sc. Maja Somogyi Škoc, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja
Okvirni sadržaj predmeta Ekološka svojstva tekstilija - naglasak na humano-ekološkom aspektu kvalitete tekstilnih proizvoda (odjeća, kućanski tekstil, posteljno i stolno rublje, sagovi i podne obloge). Ispitivanje, vrednovanje i označivanje ekoloških značajki kvalitete prema EU-direktivama i međunarodnim normama. Obrada najznačajnijih eko-marki za tekstilne proizvode (EU eco-label, Oeko-Tex, Environmetal Choice, Eco-cotton) u pogledu njihova jamstva ekološke pouzdanosti.
Cilj kolegija Osposobljenost za kritičko razlučivanje raznovrsnih eko-marki i ekoloških oznaka glede njihove objektivnosti i vjerodoatojnosti poruke koju upućuju korisnicima tekstilnih proizvoda.
Literatura potrebna za ispit R. Čunko: Eko-svojstva tekstila i suvremeni zahtjevi na kvalitetu, Tekstil, 45 (1996) 1-18
R. Čunko: Europski sustav označivanja ekološke pouzdanosti tekstila, Tekstil, 50 (2001) 297 – 306
R. Čunko: Novi ekološki kriteriji europske oznake EU eco-label za označivanje tekstilnih proizvoda, Tekstil, 50 (2001) 296 - 299
S. Kirin, R. Čunko: Öko-Tex sustav ispitivanja i vrednovanja ekološke pouzdanosti tekstila, Tekstil, 48 (1999) (6) 299 - 306
Dopunska literatura EC Decision 1999/178/EC, Official J of European Comm., 18.05. 2002.
EC Decision No 1980/2000, Official J. of the European Communities, 17. 07. 2000.