Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tekstilni materijali

Nositelji dr. sc. Antoneta Tomljenović, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 2 (1+1+0)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit vježbe, referati, kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Vrste vlakana prema proizvodnim I preradbenim oblicima, karakteristike, prepoznatljivost, namjena. Vrste predenih I filamentnih pređa, karakteristike I prepoznatljivost, način označavanja na temelju osnovnih karakteristika. Osnovne vrste plošnih proizvoda: tkanine, pletiva, čipke, pozamenterija, netkane tekstilije - osnovne značajke i prepoznatljivost. Sirove i dorađene plošne tekstilije. Nazivi, karakteristike i namjena različitih vrsta tkanina i pletiva. Podne obloge i tapiserije.
Cilj kolegija Dobivanje spoznaje o temeljnim vrstama tekstilnih proizvoda, od sirovina preko poluproizvoda do gotovih proizvoda podesnih za krajnju namjenu I osposobljenost za njihovo razlikovanje.
Literatura potrebna za ispit Ružica Čunko, Emira Pezelj:Tekstilni materijali, Zrinski d.d., Čakovec 2002
Ružica Čunko, Maja Andrassy: Vlakna, Zrinski d.d., Čakovec 2005
Dopunska literatura Izbor članaka iz domaće I strane literature