Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Etnografski praktikum

Nositelji ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Industrijski dizajn tekstila
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Završene vježbe i mape
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Istraživanje folklornih oblika i detalja (boje, simboli, teksture, ornamentika i sl.) iz domaće i svjetske folklorne baštine s naglaskom na tekstilije kao izvor ideja u kreiranju suvremenog tekstila.
Cilj kolegija Studenti razvijaju senzibilitet za valorizaciju vrijednosti hrvatske i svjetske etno baštine i postaju kompetentni za korištenje istih u svom kretivnom radu.
Literatura potrebna za ispit Literatura vezana uz svjetsku i domaću folklornu baštinu.
Dopunska literatura Posjete muzejima, izložbama, folklornim manifestacijama, etno selima i slično.