Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tekstilno-mehanički procesi

Nositelji dr. sc. Zenun Skenderi, prof.
dr. sc. Stana Kovačević, prof.
dr. sc. Vesna Marija Potočić Matković, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 5 (3+2+0)
ECTS 7
Provjera znanja pismeni ispit
Preduvjet za ispit Položeni svi ispiti iz prve godine studija
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Postupci izrade pređa od prirodnih i/ili kemijskih vlasastih vlakana. Prstenasto, rotorsko i aerodinamičko predenje. Prematanje i končanje. Snovanje i škrobljenje. Podjela i osnovne značajke tkalačkih strojeva prema tvorbi zijeva i utkivnim tijelima. Strukture i svojstva tkanina prema namijenama. Razvoj i specifičnosti strojeva u procesu izrade tkanina. Procesi izrade pletiva. Osnovni elementi strojeva pri izradi pletiva. Osnovini strojevi. Kulirni strojevi. Pređe, strojevi, automati i pletiva za različite namjene. Parametri kvalitete pređe, tkanina i pletiva.
Cilj kolegija Cilj predmeta je da se student upozna s osnovnim tehnikama izrade pređa, tkanina i pletiva te da upozna mehanizme za upravljanje i regulaciju pri izradi navedenih proizvoda.
Literatura potrebna za ispit Nikolić M. I Perić P.: Teorija in tehnologija predenja, Univerza v Ljubljani, Ljubljana, 1990
McCreight D.J., R.W. Feil, J.H. Booterbaugh, E.E.Backe:Short staple yarn manufacturing, Woodhead Publishing Ltd, 1999
Kovačević S.: Priprema pređe, sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.
Spencer D.J.: Knitting Technology, pergamon Press, London.
Dopunska literatura Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja (udžbenik u pripremi)
Članci iz časopisa Tekstil, HIST, Zagreb
Članci iz Tehničke enciklopedije: Vlakna, Predenje, Tkanje, Pletenje i čipkanje