Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Teorija njege tekstila

Nositelji dr. sc. Tanja Pušić, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+1+1)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Kolokvij vježbi, izrađen seminar
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Svojstva i ponašanje pojedinih komponenti deterdženata kao i njihovo međudjelovanje, sinergizam prije primjene, tijekom i nakon primjene. Tenzidi u deterdžentima, njihovo djelovanje i biorazgradljivost. Mehanizmi prljanja, odabir sredstava za uklanjanje zaprljanja i rizici lošeg odabira. Otapala za kemijsko čišćenje, solubilizacija i alternativna otapala. Toksikološke i ekološke studije sredstava za njegu tekstilija prema postojećoj zakonskoj regulativi.Određivanje primarnih i sekundarnih učinaka u njezi tekstilija. Higijenski aspekt u njezi tekstila. Utjecaj zaostalih sredstava za njegu na tekstilijama na kožu tijekom nošenja. Seminarski radovi iz aktualne problematike u dogovoru sa studentima diplomskog studija.
Cilj kolegija Usvojena znanja omogućiti će studentu pregled pojedinih formulacija sredstava za njegu s tehnološkog, ekološkog, toksikološkog i humanog stajališta; Pravilnu organizaciju i pristup pojedinim operacijama u svrhu postizanja zadovoljavajućih efekata pri njezi tekstilija. Analize deterdženata po komponentama, njihovu potrošnju i razvojne trendove na globalnom tržištu. Poznavanje postojećih sredstava i rizika njihove primjene na različitim tekstilijama. Kontrola primarnih i sekundarnih efekata, analiza dobivenih vrijednosti i poboljšanje kvalitete u procesima njege tekstilija. Poznavanje mogućih iritacija kože izazvanih nošenjem tekstilija koje sadrže zaostale komponente sredstava za njegu tekstilija.
Literatura potrebna za ispit Berneiser R., Ueberschar K.: Lehrbuch der Textilreinigung WEB, Leipzig 1980.
U. Zoller: Handbook of Detergents, Part A: Properties, Marcel Dekker, 2002.
U. Zoller: Handbook of Detergents, Part B: Environmental Impact, Marcel Dekker 2004.
Dopunska literatura Smulders E.: Laundry Detergents, Wiley-VCH Verlag GmbhH, Weinheim 2002.
I. Soljačić, T. Pušić: Njega tekstila-I dio, TTF, Zagreb 2005.
Puchta R., Grünwälder W.: Textilpflege-Waschen und Chemischenreiningen, Schiele & Schön GmbH, Berlin 1973.
Pregledni i stručni članci iz časopisa Tekstil, Laundry and Cleaning News, Tenside and Detergents.