Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Etnologija tekstila i odijevanja

Nositelji dr. sc. Žarko Paić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 2 (1+0+1)
ECTS 4
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit pohađanje predavanja i sudjelovanje na seminarima
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta Cilj je kolegija upoznati studente s povijesnim pregledom etnoloških istraživanja tekstila i odijevanja na području Hrvatske, od tehnika prerade tekstilnih vlakana, do raznih tehnika stvaranja i ukrašavanja tekstilnih materijala, do izrade odjevnih predmeta. Posebna pažnja posvetiti će se funkcijama tekstila i odjeće u organizaciji lokalnog društvenog života sve do sredine 20-tog stoljeća. Studenti će se isto tako upoznati sa fenomenom folklorizma, odnosno ulogom narodnih nošnji u stvaranju nacionalnog identiteta na teritoriju Hrvatske (od doba Austro-Ugarske, zatim Jugoslavije i socijalističke Jugoslavije, do nezavisne Hrvatske), te o načinu njihove muzealizacije u centralnim i pokrajinskim etnografskim muzejima.
Cilj kolegija Studenti će steći znanje o povijesti etnoloških istraživanja tekstila i odjeće u Hrvatskoj, razvoju relevantnih institucija i etnoloških publikacija, kao i osnovnim obilježjima tekstilnog rukotvorstva na teritoriju Hrvtaske. Studenti će isto tako steći znanje o fenomenu folklorizma, s naglaskom na ulozi narodnih nošnji u stvaranju nacionalnog identiteta na ovim prostorima. Način prezentacije materijala na predavanjima te diskusije na seminarima poticati će studente da razvijaju vještine argumentiranog kritičkog mišljenja.
Literatura potrebna za ispit Čapo Žmegač, J. et al. (ur.) (1998). Etnografija: Svagdan i blagdan hrvatskoga puka. Matica Hrvatska. (odabrana poglavlja)
Bonifačić, Vjera. (1996). Antun Radić and ethnological research of textiles in Croatia, 1896 to 1919. Studia Etnologica Croatica, 7/8.
Bonifačić, Vjera. (1996). Ethnological research in Croatia, 1919 to1940. Narodna umjetnost, 33/2, 239-263.
Bonifačić, Vjera. (1994). Lace production in Pag, Croatia, from 1900 to the present. Etnološka tribina, 17, 139-154.
Bošković-Stulli, Maja. (1983). O folklorizmu. U Usmena književnost nekad i danas. Prosveta.
Dopunska literatura Bogatyrev, P. (1971-1937). The functions of folk costume in Moravian Slovakia. In A. Seobok (Ed.) Approaches to semiotics.
Taylor, Lou. (2002).The study of dress history. Manchester University Press. (odabrana poglavlja)
Ribarić-Radauš, J. (1988). Čarolija niti: Vještina narodnog tkanja u Jugoslaviji. Zagreb: MGC.