Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Tkanje

Nositelji dr. sc. Stana Kovačević, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Satnica 5 (3+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit program
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Konstruktivni parametri tkanine i analize ravnoteže sila u veznoj točki. Podjela i razvoj tkalačkih strojeva prema tvorbi zijeva i prema utkivnom tijelu te njihove specifičnost i razlike. Analize pojedinih dijelova tkačkih strojeva te njihova poboljšanja razvojem. Analiza regulacije pojedinih dijelova stroja i njihova sinkronizacija u ciklusu tkanja kao: moment ulaska i izlaska utkivnog tijela iz zijeva, geometrija zijeva, moment pritkivanja potke i kretanje brda, kretanje listova, aktiviranje čuvara osnovinih i potkinih niti itd. Analiza promjene konstruktivnih parametara tkanine na stroju kao: gustoća osnove i potke, vez, uzorkovanje po potki, napetost osnove i potke, formiranje krajeva. Uzroci i klasifikacija grešaka na tkaninama.
Cilj kolegija Stjecanje znanja o teorijskim osnovama vezne točke. Stjecanje znanja o podjeli i razvoju procesa tkanja. Upoznavanje pojedinih dijelova tkalačkog stroja te njova sinkronizacija u ciklusu tkanja. Stjecanje znanja o konstruktivnim parametrima tkanine te njihova regulacija na tkalačkom stroju. Upoznavanje s uzrocima grešaka na tkanini, njihovo uklanjanje na stroju ili nakon tkanja, te posljedice i klasifikacija grešaka.
Literatura potrebna za ispit Kovačević S.: Priprema pređe, sveučilišni udžbenik, Tekstilno-tehnološki fakultet, 2002.
Kovačević S., Dimitrovski K., Hađina J.: Procesi tkanja (udžbenik u pripremi)
Adanur Sabit: Handbood of Weaving, Technomic Publishing Company, nc., Lancaster, Pennsylvania, USA, 2001.