Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Upravljanje kvalitetom tekstila i odjeće

Nositelji dr. sc. Antoneta Tomljenović, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Filozofija i pojmovno određenje kvalitete u skladu sa suvremenim proizvodno-tržišnim odnosima i ekološkim zahtjevima (trokut kvaliteta/namjena proizvoda/zahtjevi korisnika). Vrednovanje i označivanje kvalitete tekstilnih proizvoda. Ključni čimbenici za osiguranje kvalitete tekstilnih proizvoda (5 M - materijali, proizvodni procesi, metode, tehnologija, čovjek). Sustav upravljanja kvalitetom prema ISO 9000 - temeljna načela, elementi sustava i ustroj. Certificiranje sustava upravljanja kvalitetom - zahtjevi, relevantne norme i kompetencije. Povezivanje sustava upravljanja kvalitetom i sustava upravljanja okolišem.
Cilj kolegija Prihvaćanje pojma ""kvaliteta proizvoda"" kao strateške kategorije bitne za uspješnost poslovanja; dobivanje temeljnih znanja za uvođenje sustavskog pristupa u osiguravanju specificirane kvalitete tekstilija i odjeće u skladu s međunarodnim ISO normama.
Literatura potrebna za ispit R. Čunko, E. Pezelj: Kvaliteta tekstilnih i odjevnih proizvoda, Tekstil, 42 (1993) 17-23
R. Čunko: Europska standardizacija kvalitete i specifičnosti tekstilne industrije, Tekstil, 41 (1992) 119-127
R. Čunko, S. Hans: Normizacija kvalitete tekstilnih proizvoda i prepoznatljivost, Tekstil, 42 (1993) 203-212
R. Čunko: Eko-svojstva tekstila i suvremeni zahtjevi na kvalitetu, Tekstil, 45 (1996) 1-18
R. Čunko: Procesni pristup u upravljanju kvalitetom, Tekstil, 50 (2001) (6) 292-295
Dopunska literatura Normni niz: HRN ISO 9000, HRN ISO 9001, HRN ISO 9004