Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Upravljanje okolišem u tekstilstvu

Nositelji dr. sc. Sanja Ercegović Ražić, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+0+2)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi seminar
Okvirni sadržaj predmeta Ekološka svojstva - zanačajan element kvalitete tekstilnih procesa i proizvoda. Suvremeni pristup upravljanju okolišem - razlozi, svrha, značajke. Međunarodna normizacija sustava upravljanja okolišem - normni niz ISO 14 000. Utvrđivanje ekoloških značajki kao elemenata sustava, procesno povezivanje, Demingov krug (P/D/C/A). Razradba cjeloživotnog ciklusa proizvoda (LCA, Life Cycle Assessment), utvrđivanje elemenata LCA, njihove povezanosti i utjecaja na stanje okoliša i ekološke značajke proizvoda. Načela ocjenjivanja i označivanja ekoloških značajki procesa i proizvoda. Neovisno ocjenjivanje (auditing) i certificiranje sustava upravljanja okolišem.
Cilj kolegija Razumijevanje sustava upravljanja okolišem i njegova značenja u planiranju razvoja procesa i primjene suvremene tehnologije. Osposobljenost za primjenu ISO normi iz područja upravljanja okolišem; osposobljenost za ekološku analizu cjeloživotnog ciklusae i upravljanje ekološkim opterećenjima vezanim uz okoliš, radnu okolinu i humano-ekološka svojstva proizvoda.
Literatura potrebna za ispit Normni niz ISO 14000 - Environmental Manegement Systems
Normni niz ISO 14010 - Environmental Auditig and Assessment
Normni niz ISO 14020 - Environmental Labels and Declarations
Dopunska literatura Odabrani članci iz područja upravljanja okolišem