Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Visokovrijedno oplemenjivanje

Nositelji dr. sc. Sandra Bischof, prof.
Suradnici: dipl. ing. Zorana Kovačević, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 4 (2+1+1)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Predani referati iz vježbi i seminarski rad
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Novi ili specijalni postupci u tekstilnom oplemenjivanju za dobivanje tekstilnog materijala poboljšanih svojstava. Specijalne obrade u pjeni, organskim otapalima, tekućem amonijaku, plazmi, superkritičnom ugljičnom dioksidu, te obrade mikrovalovima ili ultrazvukom. Novi trendovi u oplemenjivanju: nanotehnologija, multifunkcionalnost, wellnes.
Cilj kolegija Osnovna znanja o novim i specifičnim tehnologijama daju studentima pregled stanja i omogućuju njihovo eventualno uvođenje u pogone tekstilnog oplemenjivanja. Kroz istraživanje za izradu seminarskog rada studenti se osposobljavaju za samostalno izvršavanje radnih zadataka.
Literatura potrebna za ispit Grancarić A.M., Soljačić I., Katović D.: Osnove oplemenjivanja tekstila, Knjiga II: Procesi mokre apreture, bojadisanja i tiska, TTF 1994
Dopunska literatura Haywood D.: Textile Finishing, Society of Dyers and Colourists, England, 2003
Schindler W.D., Hauser P.: Chemical finishing of Textiles, Woodhead-publishing, Cambridge, UK, 2004