Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Automatizacija sustava odjevnih tehnologija

Nositelji dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
dr. sc. Gojko Nikolić, posebno istaknuti profesor
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 4 (2+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta CIM koncepcija u procesima proizvodnje odjeće. Računalno povezivanje tehničke pripreme proizvodnje i tehnoloških procesa proizvodnje. Automatizacija krojenja. Iskrojavanje krojnih naslaga, sredstva i strojevi, analiza tehničkih i tehnoloških čimbenika, deformacije, tehnološki dijagrami, matematički modeli i računalna simulacija. Procesi kontinuiranog frontalnog fiksiranja, vođenje i čimbenici. NC vođeni šivaći strojevi, automati i agregati, metode NC vođenja. Automatizacija transportnim uređajima, vođenje računalima, linijski kodovi, uređaji za automatsko prikupljanje podataka. Procesni parametri, mjerenje i određivanje. Programatori strojeva za glačanje, automatizacija procesa glačanja odjeće. Robotizacija procesa proizvodnje odjeće.
Cilj kolegija Poznavanje načina rada automatiziranih sustava u proizvodnji odjeće. Poznavanje rada NC vođenih strojeva u odjevnoj tehnolgiji. Poznavanje trendova u procesima automatizacije proizvodnje odjeće.
Literatura potrebna za ispit Nikolić G.: Osnove automatizacije strojeva za proizvodnju odjeće, TTF-Zrinski, Čakovec 2001.
Rogale D. Dragčević Z. Ujević D.: Inteligentna proizvodnja i prodaja odjeće, Tekstil. 48 (1999) , 1; 17-33
Rogale D. Dragčević Z.: Inteligentna odjeća - izazov za odjevnu tehnologiju 21. stoljeća, Tekstil. 50 (2001) , 3; 107-121
Rogale D.: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji, Tekstil. 50 (2001) , 1; 8-16
Rogale D. Petrunić I. Tisak Z.: Nove tehnologije u proizvodnji inteligentne odjeće, Tekstil. 52 (2003) , 8; 380-390
Dopunska literatura Geršak J.: Objektivno vrednovanje fiksiranih dijelova odjeće, Tekstil, 46 (1997.) 4, 193-203