Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Fizika I

Nositelji dr. sc. Karlo Lelas, doc.
Suradnici: mag. phys. Marija Sorić, asistent
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Projektiranje i menadžment tekstila
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Industrijski dizajn tekstila i odjeće
Satnica 5 (3+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit položeni pismeni
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Klasična mehanika. Newtonovi zakoni gibanja. Rad, snaga, energija. Zakoni sačuvanja. Dinamika čestice i krutog tijela. Mehanička i fizička svojstva tvari. Mehanika fluida. Zvuk i ultrazvuk, primjene. Toplinska svojstva tvari. Zakoni termodinamike. Toplinski procesi. Transportni procesi. Molekularno kinetička teorija tvari. Električna i magnetska svojstva tvari. Osnovni principi elektromagnetizma. Struja i strujni krugovi.Očuvanje naboja i energije u strujnom krugu. Strujne mreže. Princip rada električnih strojeva. Optička svojstva tvari. Osnove valne i geometrijske optike. Zakoni refleksije, loma i transmisije svjetlosti. Optičke leće.
Cilj kolegija Cilj predmeta je: a) upoznavanje sa fizikalnim osnovama klasične mehanike čestice i krutog tijela, b) te na temelju čestične strukture tvari ovladati razumijevanjem mehaničkih svojstava tijela i toplinskih procesa u tijelu, c) iz činjenice da su makroskopska tijela sastavljena od čestica koje posjeduju naboj razumijeti električna i magnetska svojstva tijela, d) iz činjenice da je svjetlost elektromagnetski val u interakciji sa česticama tijela razumijeti optička svojstva tvari. Predmed daje bazu za za ostale tehničke predmete koji se bave strukturom i svojstvima materijala te njihovim transformacijama u tijeku tehnoloških procesa.
Literatura potrebna za ispit T. Duncan: Advanced PHYSICS, ISBN 0-7195-7669-5, John Murray Pub.Ltd.,London, 2000.
Bill W. Tillery: PHYSICAL SCIENCE, ISBN 0-697-35803-8, McGraw-Hill Com. Inc., London, 1999.
F. W. Sears, M. W. Zemansky, H. D. Young: UNIVERSITY PHYSICS, ISBN 0-201-06683, Addison-Weley, Reading 1987.
M. Paić: Toplina i termodinamika, Školska knjiga, Zagreb, 1994.
P. Kulišić, V. Lopac: Elektromagnetske pojave i struktura tvari, Školska knjiga, Zagreb, 1991.
Dopunska literatura Douglas C. Giancoli : Physics for scientists and engineeres with modern physics, (ISBN 0130215171) Prentice Hall, 2000.
P. Kulišić: Mehanika i toplina, Školska knjiga, Zagreb, 1991.