Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Vlaknima ojačani kompoziti

Nositelji dr. sc. Edita Vujasinović, prof.
dr. sc. Ružica Brunšek, doc.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 4
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Uvod u kompozitne materijale (klasifikacija, definicija vlaknima ojačanih kompozita-VOK, usporedba s konvencionalnim materijalima, tržište i trend razvoja). Sustavi matrica/ojačalo (struktura i svojstva matrične i vlaknate komponente, njihova adhezijska kompatibilnost i čvrstoća veze). Vrste VOK-a. Pripremni i preradbeni postupci dobivanja i oblikovanja VOK. Primjena suvremenih VOK u svemirskoj, avio, brodarskoj i automobilskoj industriji, građevinarstvu, medicini, zaštiti okoliša i osobnoj zaštiti. Morfološka kvantifikacija, mikro- i makro mehanika te stabilnost VOK. Modeliranje i dizajn VOK ovisno o njihovoj namjeni, proizvodnim troškovima i postojanosti. Utjecaj VOK na okoliš, metode i postupci ekološki prihvatljivog odlaganja i recikliranja.
Cilj kolegija Dobivena znanja daju studentu osnovna saznanja o suvremenim konstrukcijskim materijalima, a omogućuju mu i objektivno vrednovanje pojedine vrste vlaknima ojačanih kompozita s obzirom na njegovu krajnju primjenu. Time student posiže razinu obrazovanja koja mu omogućuje da u okviru interdisciplinarnog tima inženjera sudjeluje u projektiranju novih konstrukcijskih materijala različite namjene.
Literatura potrebna za ispit Pilato A.L., Michno M.J.: Advanced Composite Materials, Springer-Verlag New York, USA 1994; ISBN 3-540-57563-4
…: International Encyclopedia of Composites, Vol.1-6, Editor: Stuart M. Lee, VCH Pub., USA 1990; ISBN 0-89573-732-9
Dopunska literatura Odabrani članci iz časopisa: Composites, Journal of Composite Materials, Technical Textiles International ( mjesečno izdanje, engleski jezik)
...: HP Polymers and Composites, Ed.: J. I. Kroschwitz, John Wiley Inc., USA 1990; ISBN 0-471-52211-2
Gay D., Van Hoa S., Tsai S.W.: Composite Materials - Design and Application, CRC Press, USA 2002; ISBN 1587160846
...: Vlaknima ojačani kompoziti, Zbornik radova međunarodnog Savjetovanja DPG, Novi Sad 30.09-01.10.1987, DPG, Zagreb 1987