Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Zaštitni materijali i odjeća

Nositelji dr. sc. Zvonko Dragčević, prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - diplomski, modul Odjevno inženjerstvo
Satnica 3 (2+1+0)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi laboratorijske
Okvirni sadržaj predmeta Rizične skupine od opasnosti: kemijska, termička, radioaktivna, biološka i mehanička. Metoda analize rizika. Procjena toksičnosti. Termička i RKB akcidentna stanja. Odjeća za termičku zaštitu. Smanjenje doze toplinskog toka (ClO indeks). Termička ravnoteža sustava: okolina-odjeća-tijelo. Kemijska zaštitna odjeća (CPC). Zahtjevi za materijal za izradu CPC ovisno o vrsti kontaminacije, koncentraciji i agregatnom stanju. Multifunkcionalna zaštitna odjeća posebnih namjena (balistička i airbag). Strategija funkcionalnog dizajna odjeće prema vrsti opasnosti. Definiranje situacije. Analiza kritičnih faktora. Zahtjevi za dizajn. Zahtjevi dinamičke antropometrije. Zahtjevi nošenja i uporabe. Potvrda dizajnerskih kriterija. Izrada i verifikacija prototipa.
Cilj kolegija Ovaj sadržaj izrađen je u skladu sa smjernicama i zahtjevima EU u obaveznom uvođenju mjera sigurnosti u radnim sustavima, te omogućuje sagledavanje problematike suvremene zaštitne odjeće (u visoko rizičnim radnim uvjetima) koja predstavlja proizvod vrhunskih tehnologija. Stečena razina dosadašnjeg znanja biti će dograđena sa znanjima posebnih konstrukcijskih i dizajnerskih rješenja, kao i primjeni specijalnih tehnika izrade ove vrste odjeće.
Literatura potrebna za ispit Matsura R.: Protective Clothing Systems and Materials, Marcel Dekker Inc., 1994, ISBN 0-8247-9118-5
Pushpa Bajaj, Sengupta A.K.: Protective Clothing, The Textile Institute, Textile Progress, 22 (1992) 2/3/4
Dopunska literatura Proceedings 2nd World Congress on Chemical, Biological and Radiological Terrorism, Dubrovnik, Croatia, 6-12 September 2003
Z. Orehovec i sur.: Nuklearno-kemijsko-biološko i toksinsko oružje, MORH, Zagreb, 2004., ISBN 953-6054-91-4