Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Antropologija mode
 
 
Nositelji dr. sc. Žarko Paić, prof.
dr. sc. Katarina Nina Simončič, izv. prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Teorija i kultura mode
Satnica 3 (1+0+2)
ECTS 6
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Pohađanje predavanja i sudjelovanje na seminarima
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Okvirni sadržaj predmeta Cilj je kolegija upoznati studente sa antropološkim pristupom fenomenu mode koji proučava funkcioniranje modnog sistema: od dizajna i proizvodnje, do institucijske medijacije i trgovine, do potrošnje i recepcije mode. Osnovne teme: 1) od lokalne do globalne organizacije proizvodnje; 2) globalni marketing (dućani, reklame, marke) i njihov utjecaj na urbane kulture i krajolike; 3) porast u institucijskoj medijaciji mode (TV, internet, modni časopisi, publikacije, galerije, muzeji); 4) odnos mode, dizajna i umjetnosti u 20-tom stoljeću; 5) različite dinamike muške i ženske mode; 6) od dizajna odjeće do dizajna marki; 7) povijesna dinamika potrošnje - pitanja političkih sistema, klase, rase i roda; 8) modni stilovi ""odozdo"" - grupni i individualni identiteti.
Cilj kolegija Pohađanjem ovog kolegija studenti će steći novo znanje o antropološkom pristupu interpretaciji mode kao dinamičnog globalnog modnog sistema. Studenti će isto tako voditi dnevnik o vlastitim opažanjima i razgovorima, na temelju kojih će napisati pismeni rad u kojima će analizirati različite vidove proizvodnje, marketinga, štampe, izložbi i potrošnje mode u Zagrebu i Hrvatskoj. To će im omogućiti da bolje razumiju ispreplitanje globalnih i lokalnih ideoloških, ekonomskih i kreativnih dimenzija mode u životnoj stvarnosti, što će im nadalje koristiti da svijesnije biraju vlastite profesionalne puteve i angažmane u javnom životu.
Literatura potrebna za ispit Breward, Christopher. (2003). Fashion. Oxford University Press.
Bourdieu, Pierre. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. Harward University Press.
Appadurai, Arjun. (1986). The social life of things: Commodities in cultural perspective. Cambridge University Press. (Part 1)
Derycke, L. and Van de Veire, S. (Ed.) (1999). Belgian fashion design. Ghent-Amsterdam: Ludion.
Kondo, Dorinne. (1997). About face: Performing race in fashion and theater. New York: Routledge.
Dopunska literatura The immaterial. (2004). Special report no 1. Research center: Institut Francais de la Mode.
Klein, Naomi. (2000). Patriarchy gets funky: The triumph of identity marketing. Vintage Canada. (pp. 107-127)
Wilson, Elizabeth. (2000). Bohemians: The glamorous outcasts. London.
Martin, Richard. (1999). A Note: Art & Fashion, Victor & Rolf. Fashion Theory, vol.3, Issue 1, pp. 109-120.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info