Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Crtanje i slikanje I A

Nositelji Prof. likovne kulture Helena Schultheis Edgeler, doc.
Suradnici: Ivana Mrčela, vanjski suradnik (asis.)
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit redovno pohađanje nastave, mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Savladavanje osnovnih odnosa između različitih formi, tekstura i kvalitete materijala. Savladavanje odnosa svjetla i tame, te upoznavanje sa crtačkim tehnikama.
Cilj kolegija Razvijanje crtačkih sposobnosti i prostorne percepcije.