Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Crtanje i slikanje II A

Nositelji Prof. likovne kulture Helena Schultheis Edgeler, doc.
Suradnici: Ivana Mrčela, vanjski suradnik (asis.)
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit redovno pohađanje nastave, finalna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Savladavanje slikarskih tehnika i motiva vezanih uz odjeću različitih forma i materijala.
Cilj kolegija Razvijanje slikarskih sposobnosti prikazivanja trodimenzionalnosti odjeće.