Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Crtanje i slikanje III A

Nositelji Prof. likovne kulture Helena Schultheis Edgeler, doc.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Likovna mapa + zadana tema
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Prostorno predočavanje ljudskog tijela, portreta i odjeće (draperije) crtaćim i slikarskim tehnikama prema živom modelu.
Analiza anatomije, proporcije i stava ljudskog tijela.
Izrada volumena, pokreta i karakterizacije.
Predočavanje odjevnog predmeta na ljudskom tijelu kroz razumijevanje volumena, svijetla i materijalnosti površine.
Crtanje figure u pokretu unutar kratkog vremenskog intervala.
Cilj kolegija Osposobljavanje za samostalnu opservaciju pokreta, forme, stilizaciju ljudskog lika, valera, volumena draperije itd…
Literatura potrebna za ispit Po izboru profesora, za svakog studenta osobno.
Dopunska literatura Nedjeljko Magjer: Umijeće crtanja
Jeno Barcsay: Anatomy for the Artist
Paul Klee: Pedagogical Sketchbook