Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Crtanje povijesnog tekstila i kostima

Nositelji ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač
Suradnici: dipl. ing. Sandra Škaro, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit redovno pohađanje nastave, mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Sadržaj kolegija je rekonstrukcija povijesnih kostima. Crtanjem i slikanjem studenti proučavaju formu, teksturu, boju i ton kostima, te ornamentiku tekstila od ranog antičkog razdoblja do 21. stoljeća.
Cilj kolegija Kolegijem se razvijaju sposobnosti rekonstrukcije povijesne odjeće. Razvija se slobodno, individualno promišljanje.
Literatura potrebna za ispit A History of Costume in the West, Francois Boucher, Thames and Hudson, 1987.
The Book of Costume, Millia Davenport, Crown Publishers Inc., ISBN 0-517-037165, 1948.
The Chronicle of Western Costume, Thames and Hudson, 1991.