Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Dizajn modnih dodataka II

Nositelji mr. um. Jasminka Končić, izv. prof.
Suradnici: Prof. likovne kulture Josipa Štefanec, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 4
Provjera znanja usmeni ispit
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Studiranje i shvaćanje trodimenzionalnosti modnih dodataka. Crtaju se i analiziraju dodaci za glavu, ruke i noge.
Cilj kolegija Razumijevanje modnih dodataka kao tjelesnih ekstenzija jasno određenima funkcijom.:studira se ljudska figura u pokretu kao i analiziranje funkcija dodataka.
Literatura potrebna za ispit A. L. Quillriet: The Leather Book, Assouline Publ., New York, 2004.
S. Mazza: Scarparentola, Idea Books, Milano, 1995.
F. Bonami, M.:L. Friso, S. Tonchi: Unifrom, Pitti Omm., Charta, Milano, 2000.
B. Wilcox: Bags, V. & A: Publ., London, 1999.
C. C. Mc Dowell: Shoes, Th. & H., London, 1989.
Dopunska literatura D. Fr. Chaille: Ja Grande Histoire de la Cravatte, Flammarion, Paris, 1994