Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Elementi projektiranja odjeće I

Nositelji dr. sc. Irena Šabarić, doc.
Suradnici: mag. ing. techn. text. Franka Karin, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit mapa s crtežima s vježbi
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Predavanja: poznavanja plastične anatomije čovječjeg tijela u svrhu razrade projekta odjeće, čovječji lik treba biti nacrtan prema antropološkim mjerama, izduljeno, konstrukcijski i tehnološki čitko, a privlačno oku promatrača. Vježbe: crtanje mreže na ploči izduženog muškog i ženskog modnog lika. Za crtanje dječjeg tijela i modnog lika postoje posebna pravila: dječje tijelo se crta prema rastu i razvoju, jer se stalno mijenja, povećava i sazrijeva u svojim funkcijama. Dijete ima u pojedinoj životnoj dobi određene proporcije tijela. Za projekt odjeće treba izdvojiti četiri osnovna rasta i razvoja djeteta koja pokazuju najuočljivije razlike u proporcijama tijela, a to su: novorođenče i dojenče, dvogodišnje, šestogodišnje, dvanaestogodišnje dijete.
Cilj kolegija Studente se osposobljava za ispravno crtanje i razumijevanje čovječjeg tijela i modnog lika kako bi što lakše projektirali odjeću. Svrha projektiranja odjeće je izrada nacrta koji sadrži procese izvedbe projekta; grafički prikaz i faze, detalje i cjelinu, jedinstvo likovnih elemenata u odjevnom proizvodu, trodimenzionalnost čovječjeg tijela u prostoru i odjeće. Dječja odjeća podliježe također određenim pravilima projekta: kroj odjeće treba biti podređen dobi i usklađen sa zahtjevima pokreta u igri. Prije svega kroj mora biti jednostavan, nesmije sputavati kretnje, a odjeća mora djelovati živo i maštovito što se postiže izborom boja, materijala, desena kao i likova iz popularnih dječjih emisija i crtanih filmova.
Literatura potrebna za ispit Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb
Dopunska literatura Bammes G. Der Nackte Mensch. Dresden: VEB der Kunst 1982.
Barcsay J. Muveszeti anatomia. Budapest : Corvin Kiado 1985.
Esmond G.L. Methode du dessin figurine de la mode . Paris : MPL 1979.
Arnold A.L. Mode Grafik. Bad Kohlgrub : Arnold 1970.