Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Elementi projektiranja odjeće III

Nositelji dr. sc. Irena Šabarić, doc.
Suradnici: mag. ing. techn. text. Franka Karin, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit položeni kolegiji Elementi projektiranja odjeće I.i II.
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Predavanja: vrste kolekcija odjeće po sezoni, namjeni i žanrovima. Proces postave i izrade kolekcije, poznavanje materijala po sezonama za kolekcije proljeće/ljeto, jesen/zima i za dopunske kolekcije koje imaju obilježja modnih trendova. Vježbe: provjera mogućnosti izvođenja osobnih ideja studenata modeliranjem kroja i trodimenzionalnog oblikovanja u papiru i žutici u prirodnoj veličini. Na temelju provjerene ideje projektira se kolekcija, a da se ne odstupa od ispitane linije kroja odjeće. Ovakav rad sa studentima omogućuje rentabilnost izrade kolekcije odjeće.
Cilj kolegija Studente se osposobljava da realiziraju svoju originalnu ideju ma kako neizvedivo djelovala. Počinje se od bezbroj malih skica iz kojih se izabere najbolja i najoriginalnija koja se zatim dalje razrađuje u projekt koji nam je temelj za modeliranje kroja u prirodnoj veličini iz pak papira. Nakon što se izmodelira kroj i provjere eventualne pogreške u papiru kroj se provjerava u žutici te nam takav provjereni kroj služi kao temelj za izradu cijele kolekcije. To je izrada takozvanog brzog prototipa koji je višestruko isplativ i u malim modnim studijima kao i u industriji.
Literatura potrebna za ispit Maja Vinković: Likovno projektiranje odjeće I., Tekstilno-tehnološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu, 1999. Zagreb
Maja Vinković:Muška moda-trend 88/99; Tekstil 37 (3) 139-148 (1988.) UDK 687.11 pregled
Maja Vinković: Moda i dizajn u službi marketinga, Tekstil 42 (4) 222-232 (1993.)
modni časopisi koji sadržavaju modne informacije
Maja Vinković: Međunarodni sekretarijat za vunu predstavlja trendove mode za sezonu jesen/zima 1987/88. Tekstil 36 (2) 96-98
Dopunska literatura Zeshu Takamura: The use markers in fashion illustrations, by Graphic-sha Publishing Co., Ltd., 1991.
Esmond G.L. Methode du dessin figurine de la mode . Paris : MPL 1979.
Arnold A.L. Mode Grafik. Bad Kohlgrub : Arnold 1970.