Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Etnografski praktikum II A

Nositelji ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 2 (0+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Etnografski portfolio
Oblik provođenja nastave vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Cilj kolegija Studenti su osposobljeni za kvalitetno istraživanje domaće i svjetske folklorne baštine u svrhu razvoja vlastitih kreativnih ideja.
Literatura potrebna za ispit Literatura vezana uz svjetsku i domaću folklornu baštinu.
Dopunska literatura Posjete muzejima, izložbama, folklornim manifestacijama, etno selima i slično.