Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Izrada kostima

Nositelji ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač
Suradnici: dipl. ing. Sandra Škaro, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Kostimografija
Satnica 6 (2+4+0)
ECTS 6
Preduvjet za ispit redovno pohađanje nastave, priprema za izradu kostima
Oblik provođenja nastave predavanja
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Savladavanje izrade (šivanja) povijesnog kostima vezanog uz tipične konstrukcije pojedinih perioda, od donje odjeće do gornje odjeće.
Cilj kolegija Kolegijem se razvija sposobnost izrade kostima zbog bolje komunikacije sa kazališnom radionicom.