Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Izrada odjeće

Nositelji dr. sc. Anica Hursa Šajatović, izv. prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 3 (0+3+0)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Ručna izrada unikatne odjeće i odjeće u malim serijama. Izrada unikatne odjeće u industrijskim uvjetima. 3D body scaner i računalni sustavi za izradu malih kolekcija. Tehnološki procesi krojenja, šivanja i dorade odjeće u malim serijama. Karakteristični strojevi i uređaji. Tehnološka dokumentacija. Organizacija proizvodnje.
Cilj kolegija Studenti se uče tehnologiji izrade odjeće specifičnoj za unikate, kolekcije i male serije.
Literatura potrebna za ispit D. Rogale i sur.: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, rec. udžbenik,1997., Tek.-tehn., Zagrebu
D. Rogale i sur.: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, recenzirani udžbenik,1999., Mašinski fakultet Univerziteta u Bihaću
S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za računalni dizajn tekstila i odjeće u tehničkoj pripremi odj. ind., Tekstil, 45,1996.
D. Rogale, Z. Dragčević , D. Ujević: Utjecaj dizajna na suvremene procese proizvodnje odjeće, Tekstil, 46, (1997.), 1, 16-23
D. Rogale i sur.: Računalna izrada tehnološke dokumentacije i praćenje proizvodnje u odjevnoj industriji, Tekstil, 44, (1995.) 5
Dopunska literatura D. Rogale: Trendovi razvoja i primjene novih dostignuća u odjevnoj industriji, Tekstil, 41, (1999.), 2, 67-71
D. Rogale: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji,Tekstil, 50 (2001), 1; 8-16
D. Rogale, D. Ujević, N. Rasinec, A. Orlić: Informatičke tehnologije i računalni sustavi odjevne industrije, 1. međunarodni skup
Revitalizacija i modernizacija metalne industrije Bosne i Hercegovine, Bihać 1997., 301-308