Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Izrada povijesnog tekstila i kostima

Nositelji ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač
Suradnici: dipl. ing. Sandra Škaro, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit redovno pohađanje nastave, izveden jedan povijesni kostim
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Izvedba rekonstrukcije povijesnog kostima od konstrukcije do sašivenog predmeta.
Cilj kolegija Glavni cilj je sposobnost kreiranja trodimenzionalnog prostora i figure vezane uz povijesni period.