Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Komunikacijske teorije
 
 
Nositelji dr. sc. Žarko Paić, prof.
Suradnici: dr. sc. Krešimir Purgar, doc.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Teorija i kultura mode
Satnica 3 (1+0+2)
ECTS 8
Provjera znanja pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit Literatura, seminarski rad i sudjelovanje u radionicama
Oblik provođenja nastave predavanja, seminari
Vrsta vježbi auditorne, radioničke, seminar
Okvirni sadržaj predmeta Suvremene teorije kulture i globalizacije (postmarksizam, dekonstrukcionizam, teorija ovisnosti, teorija racionalnog izbora, semiotička teorija); Kultura kao komunikacija; Komunikacija i promjene međunarodnog poretka; Masovno komuniciranje i digitalni kapitalizam; Korporatovni mediji i postmoderna politika; Informacijsko društvo i komuniciranje; Teorije medija i kultura spektakla; Međunarodno komuniciranje i novi mediji; Etnički konflikti i medijsko posredovanje poruka; Ekonomija i marketing masovnih komunikacija; Komunikacijske politike EU; Suvremeno novinarstvo: kanali, sadržaji, cenzura, zakoni i vrijednosti; Postkolonijalni pristupi mrežama informacija; Nove informacijsko-komunikacijske tehnologije i kulturna industrija mode.
Cilj kolegija Kolegij obuhvaća najnovija znanstvena dostignuća iz suvremenih komunikacijskih teorija (teorija medija, masovnog komuniciranja, novinarstva, strategije oblikovanja novih komunikacijskih politika) s osobitim naglaskom na analizu kulture kao semiotičkog i komunikacijskog sklopa. Studentima se omogućuje da interdisciplinarno dobiju uvid u složeno područje odnosa između globalnog komunikacijskog sustava postindustrijskog doba u kojem se informacija - od politike preko ekonomije do kulture uključujući modu - pokazuje kao moć, roba i vrijednost. Usvajanjem znanja iz suvremenih komunikacijskih teorija otvara se mogućnost kreativnog participiranja u svijetu modnog novinarstva i dizajniranju životnih stilova korisnika masovne komunikacijske mreže.
Literatura potrebna za ispit Fredric Jameson, ""Postmodernism, or the Cultural Logic of Late Capitalism"", New Left Review, br. 46/1984.
Stuart Hall, CULTURE; MEDIA; LANGUAGE, Unwin Hyman, London, 1980.
Manuel Castells, USPON UMREŽENOG DRUŠTVA, Golden Marketing, Zagreb, 2000.
Jean Baudrillard, SIMULACIJA I ZBILJA, Jesenski i Turk, Zagreb, 2001.
Raymond Williams, KEYWORDS, Fontana Press, London, 1978.
Dopunska literatura Steven Best/Douglas Kellner, THE POSTMODERN ADVENTURE: SCIENCE, TECHNOLOGY AND CULTURAL...,New York, 2001.
Paul Virilio, THE INFORMATION BOMB, Verso, London-New York, 200.
John Downing, RADICAL MEDIA, South and Press, Boston, 1984.
Jesse Drew, GLOBAL COMMUNICATIONS IN THE POST-INDUSTRIAL AGE, University of Texas, Austin, 1998.
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info