Sveučilište u Zagrebu
EN   
 
 Studomat - upute
Studomat
http://www.isvu.hr/javno/hr/index.shtml
 ISVU Ispiti - Česta pitanja
 Kalendar nastave
Nastavnički portal
e-učenje
Merlin nova inačica (2018/2019)
Merlin stara inačica (2017/2018)
 
 webmail
 racunala.ttf.hr
 osobne stranice
 članci / vijesti
 
Sveučilište u Zagrebu
Novosti

Kampusijada 2014.
Ove će se godine Kampusijada održati 29. svibnja na tradicionalnoj lokaciji - u Znanstveno-učilišnom kampusu Borongaj.

Noć knjige 2014.
Već skoro sedamdeset godina 23. travnja obilježava se Svjetski dan knjige i autorskih prava.

Znanstveni skup o Antunu Barcu
U organizaciji Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu i pod pokroviteljstvom Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti, od 24. do 26. travnja 2014. u Zagrebu i Crikvenici održavat će se znanstveni skup o Antunu Barcu.

Polaganje kamena temeljca Studentskog restorana Agronomskog i Šumarskog fakulteta
Svečanost će se održati u utorak 22. travnja 2014. u 12 sati na Agronomskom fakultetu.

Javno predstavljanje rezultata provedenih istraživanja
U sklopu projekta Modernizacija doktorske izobrazbe kroz implementaciju Hrvatskoga kvalifikacijskog okvira tijekom veljače provedena su istraživanja među poslodavcima i doktorandima svih hrvatskih sveučilišta.

Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani rektor Sveučilišta u Zagrebu
Prof. dr. sc. Damir Boras novoizabrani je rektor Sveučilišta u Zagrebu za sljedeće mandatno razdoblje.

Održan međunarodni kongres studenata "ERFUSS"
Na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u petak 11. travnja 2014. u 10 sati svečano je otvoren Međunarodni kongres studenata „ERFUSS“.

Tekstilno-tehnološki fakultet
Prilaz baruna Filipovića 28a
10000 ZAGREB
Tel: 01/ 3712 500
Fax: 01/ 3712 599
E-mail: fakultet@ttf.hr
 
 
Kolegij: Fizikalno kemijske metode u restauraciji tekstila
 
 
Nositelji dr. sc. Branka Vojnović, prof.
dr. sc. Ana Sutlović, izv. prof.
Studij, modul Tekstilna tehnologija i inženjerstvo - preddiplomski, modul Tekstilna kemija, materijali i ekologija
Satnica 2 (2+0+0)
ECTS 3
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Položen ispit iz Opće kemije.
Oblik provođenja nastave predavanja
Okvirni sadržaj predmeta Primjena analitičkih metoda u restauraciji tekstilnih materijala. Podjela analitičkih metoda. Klasična analiza. Instrumentalne metode (kromatografske, elektrokemijske, spektrometrijske) osnovni principi. Nedestruktivne metode. Uzorkovanje. Priprema uzoraka za analizu. Razlaganje uzoraka. Odabir analitičke metode u ovisnosti o količini analita u uzorku. Izražavanje rezultata. Statistička obrada rezultata. Kvalitativna i kvantitativna analiza vezivnih materijala, bojila, pigmenata, metala i punila pri restauraciji tekstilnih materijala.
Cilj kolegija Pregledno upoznavanje s analitičkim metodama koje se mogu koristiti pri restauraciji tekstilnih materijala korištenjem nedestruktivnih i destruktivnih metoda. Odabir analitičkih metoda prema vrsti uzoraka i količini analita. Informacije o znanstvenim dostignućima u tom području.
Literatura potrebna za ispit Timar-Balazsy A., Eastop D., Chemical Principles of Textile Conservation, Butterworth-Heinemann, 1998
Striegel M.F., Hill, J., Thin-Layer Chromatography for Binding Media Analysis, The Getty Conservation Inst., Los Angeles,1966
Newnan R., The Science of Paintings, Springer Verlag, 2000
Horie, C. V., Materials for Conservation , Butterworths Series in Corservation and Museology, 1987
Bokić, Lj., Parac-Ostrman, Đ., Interna skripta, 2005
Dopunska literatura Časopis: Studies in Conservation, (International Institute for Conservation of Historic and Artistic Works, London)
 
Ispis stranice    English version
 
 

Centar za razvoj i transfer tekstilnih i odjevnih tehnologija i modni dizajn
 

International Textile
Clothing & Design
Conference
 

Tekstilna znanost i gospodarstvo
 

TEDI
 

Upravljanje kvalitetom
 

Cjeloživotno obrazovanje
 

CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies)
 

International Relations Office - Ured za međunarodnu suradnju
 

Hrvatska udruga bivših studenata i prijatelja Tekstilno-tehnološkog fakulteta
 
 

Textile Science Research Centre
 

www.progecad.com.hr
 

Servis tekstilnih europskih projekata
 

Hrvatska akademija tehničkih znanosti

8th Central European Conference
 
urednik: Željko Penava
stranice izradio: Bojan Mauser
E-mail: weburednistvo@ttf.hr
 
Home Copy/Paste Info