Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Konstrukcija odjeće II

 Vijesti > kolegij: Konstrukcija odjeće II
 Info > kolegij: Konstrukcija odjeće II
 
Nositelji dr. sc. Darko Ujević, prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 4
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit uredno pohađane vježbe, pregledane vježbe, pregledan program
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne
Okvirni sadržaj predmeta Konstrukcija ženskih suknji. Konstrukcija ženske bluze. Modeliranje ženske bluze.
Cilj kolegija Upoznavanje s značajkama konstrukcijske pripreme ; važnost uporabe adekvatnih normi i standarda; smjernice temeljene na iskustvu pri provedbi antropometrijskog mjerenja stanovništva ; postupci utvrđivanja tjelesnih izmjera i uporaba istih pri konstrukciji odjeće ; stjecanje kompetentnosti i kompletnih znanja iz područja konstruiranja ženske i ženske dječje odjeće ; trendovi u konstrukciji odjeće
Literatura potrebna za ispit Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće, Sveučilišni udžbenik, Zrinski Čakovec, 2000.
Ujević D., Rogale D., Hrastinski M.: Tehnike konstruiranja i modeliranja odjeće - II prošireno i dopunjeno izdanje, Sveučilišni
udžbenik, Zrinski Čakovec, 2004.
Dopunska literatura Časopis Rundschau