Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Konstrukcija odjeće IV

Nositelji dr. sc. Slavenka Petrak, izv. prof.
dr. sc. Dubravko Rogale, prof.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 6
Provjera znanja kolokvij, pismeni ispit, usmeni ispit
Preduvjet za ispit uredno završene vježbe, izrađeni i prihvaćeni referati s vježbi te položeni kolokvij
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi auditorne, laboratorijske, radioničke
Okvirni sadržaj predmeta CAD/CAM sustavi. Elementi sustava i mreže. Programska podrška. Programi za dizajn odjeće. 3D body scaner. Unikatni krojevi. Krojni dijelovi. Digitalizacija. Gradiranje. Računalna izrada krojeva za kolekciju. Izrada modela. Računalno modeliranje odjeće. računalna izrada krojnih slika. Iskrojavanje na agregatima za izradu kolekcija
Cilj kolegija Student savladava tehnike računalnog modeliranja odjeće, transformacije krojnih dijelova, formiranja modela i izrade krojnih slika, upravljanja crtalima i NC agregatima za iskrojavanje te usvaja znanja za samostalni rad na CAD/CAM sustavima za oblikovanje i iskrojavanje odjeće.
Literatura potrebna za ispit D. Rogale, S. Polanović: Računalni sustavi konstrukcijske pripreme u odjevnoj industriji, 1997., Sveučilište u Zagrebu
D. Rogale, D. Ujević, S. Firšt Rogale, M. Hrastinski: Tehnologija proizvodnje odjeće sa studijem rada, 1999.
S. Polanović, D. Rogale: Grafičke radne stanice za računalni dizajn tekstila i odj. u tehničkoj pripremi odj. ind., Tekstil, 45,(1996.), 6
D. Rogale, Z. Dragčević , D. Ujević: Utjecaj dizajna na suvremene procese proizvodnje odjeće, Tekstil, 46, (1997.), 1, 16-23
D. Rogale i sur.: Računalna izrada tehnološke dokumentacije i praćenje proizvodnje u odjevnoj industriji, Tekstil, 44, (1995.) 5
J. Fan, W. Yu, Hong Kong Polytechnic University, Hong Kong and L. Hunter, CSIR, South Africa: Clothing appearance and fit: Science and technology, 2004.
B. Le Pechoux and T. K. Ghosh: Apparel sizing and fit: Textile Progress Vol. 32 No. 1, 2002.
Dopunska literatura D. Rogale: Trendovi razvoja i primjene novih dostignuća u odjevnoj industriji, Tekstil, 41, (1999.), 2, 67-71
D. Rogale: Nove tehnike u odjevnoj tehnologiji,Tekstil, 50 (2001), 1; 8-16
D. Rogale, i sur.: Informatičke tehnologije i računalni sustavi odjevne industrije, 1. međunarodni skup Revitalizacija i modernizacija metalne industrije BiH, Bihać 1997., 301-308