Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreativni praktikum I

Nositelji ak. slik. Snježana Vego, red. prof. art.
Suradnici: dipl. ing. Ivana Žanko, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 3 (0+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit
Preduvjet za ispit redovito pohađanje nastave
Oblik provođenja nastave vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta U radionici se izvodi bojanje tekstila, oslikavanje šablonama, tehnikom Bamica Sertya te razne kombinirane tehnike.
Cilj kolegija Studenti se osposobaljvaju da ručno izvode razne tehnike oslikavanja tekstila.
Literatura potrebna za ispit ""BATIK"" -design
material
techlique
Sara Nea