Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreativni praktikum II

Nositelji ak. slik. Snježana Vego, red. prof. art.
Suradnici: dipl. ing. Ivana Žanko, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 4 (1+3)
ECTS 7
Provjera znanja pismeni ispit
Preduvjet za ispit redovito pohađanje nastave
Oblik provođenja nastave vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta U suradnji s kolegijem Primijenjena kostimografija 1 izvode se tekstilni materijali potrebni za realizaciju historijskog kostima. Koriste se razne tehnike. Proučavanje motiva kroz historiju.
Cilj kolegija Student stječe vještinu izrade tekstila namjenjenog primjnjenoj kostimografiji i periodu.