Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreativni praktikum III

Nositelji ak. slik. Snježana Vego, red. prof. art.
Suradnici: dipl. ing. Ivana Žanko, asistent
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 6 (3+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja pismeni ispit
Preduvjet za ispit redovito pohađanje nastave
Oblik provođenja nastave vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Razvijanje kreativnosti u direktnom kontaktu s pređom i tkalačkim strojem, upotreba raznih vezova, pređa i efekata u stvaranju ručnog tkanja, tapiserija, trodimenzionalni tekstil.
Cilj kolegija Studenti stječu vještinu ručnog tkanja i razvijaju kreativnost u samom procesu izvedbe.
Literatura potrebna za ispit Textile sculptures - Irene Waller