Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje odjeće I A

Nositelji ak. slik. Paulina Jazvić, izv. prof. art.
Suradnici: Ivana Mrčela, vanjski suradnik (asis.)
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Uvod u kreiranje odjeće prema načelima iz teorije vizualnog jezika. Postupno razvijanje vizualne osjetljivosti za odjevne oblike. Proces od plošnog do plastičnog likovnog mišljenja. Prikazan različitim grafičkim slikarskim i kombiniranim likovnim tehnikama.
Cilj kolegija Kroz predmet se razvija svijest o građi likovnog djela i odjeći kao 3D opredmećenju ideje izvedeno različitim likovnim tehnikama.
Literatura potrebna za ispit Matko Peić – Pristup likovnom djelu; Itten – Umjetnost boja
Razna literatura i časopisi iz područja umjetnosti, povjesti tek. i odj., folklora, prirode, dizajna koline i oblikovanja tekstila i odjeće.
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i dojevnoj industriji.