Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje odjeće II A

Nositelji ak. slik. Paulina Jazvić, izv. prof. art.
Suradnici: Ivana Mrčela, vanjski suradnik (asis.)
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Primjena principa komponiranja (ritam, proporcija, simetrija itd.) u kreiranju. Razvijanje individualnog smisla za izražavanje mogućih odjevnih oblika i odjevnih kompozicija.
Cilj kolegija Student stjeće osjetljivost i smisao za individualno stvaranje primjenjujući elemente komponiranja u različitim likovnim tehnikama.
Literatura potrebna za ispit Matko Peić – Pristup likovnom djelu; Itten – Umjetnost boja
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i dojevnoj industriji.