Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje odjeće III A

Nositelji ak. slik. Paulina Jazvić, izv. prof. art.
Suradnici: Ivana Mrčela, vanjski suradnik (asis.)
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 5
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Razrada oblika prema imaginaciji i stvarnosti. Analitičko-kritički pristup kreiranju odjeće u svrhu rješavanja kompliciranijih likovno-kreativnih problema. Podržavanje individualnih sposobnosti. Istraživanja novih odjevnih oblika i kompozicija.
Cilj kolegija Savladavanje kompliciranijh likovno-kretivnih problema student postaje kompetentan u istraživanju novih odjevnih oblika i za samostani rad.
Literatura potrebna za ispit Matko Peić – Pristup likovnom djelu; Itten – Umjetnost boja
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i dojevnoj industriji.