Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje odjeće IV A

Nositelji ak. slik. graf. Marin Sovar, predavač
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - diplomski, modul Modni dizajn
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 8
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Prema različitim izvorima inspiracija intenzivno poticanje studenata na vlastitu individualnost i kreativnost koristeći i kombinirajući različite materijale, tehnike i inovacije u likovnom izražavanju.
Cilj kolegija Istražujući različite izvore inspiracije uz savladavanje vještine likovne kombinatorike student postaje kompetentan za visoki stupanj kreativnosti u stvaranju odjeće.
Literatura potrebna za ispit Matko Peić – Pristup likovnom djelu; Itten – Umjetnost boja
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i dojevnoj industriji.