Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje tekstila I A

Nositelji Prof. likovne kulture Andrea Pavetić, red. prof. art.
Prof. likovne kulture Koraljka Kovač Dugandžić, izv. prof. art.
Mag. edukacije likovne kulture Lea Popinjač, vanjski suradnik (predavač)
Suradnici: Mag. edukacije likovne kulture Lea Popinjač, vanjski suradnik (predavač)
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Modni dizajn
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 5
Provjera znanja kolokvij
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Tekstil kao funkcionalni estetski i društveni fenomen. Vizualne karakteristike tekstila prema funkciji, materijalu, tehnici nastajanja, vizualnim osobitostima tekstilnih uzoraka. Likovno kreativne vježbe razvijaju likovne vještine, osjećanje za likovne vrijednosti, svijest o uvjetovanosti likovnog govora tehnikom i materijalima. Postupno istraživanje i osvješćavanje osobnog likovnog izraza.
Cilj kolegija Kroz nastavu student razvija svijest o tekstilu kao predmetu, tekstilu kao likovnoj pojavi, građi likovnog djela, o osobnom u izboru likovnih vrijednosti.
Literatura potrebna za ispit Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša,
oblikovanja tekstila, časopisi itd.
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.