Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje tekstila i etnografija

Nositelji Prof. likovne kulture Koraljka Kovač Dugandžić, izv. prof. art.
Suradnici: Prof. likovne kulture Koraljka Kovač Dugandžić, izv. prof. art.
Satnica 3 (1+2+0)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Promatranje, analiza i upoznavanje mnogobrojnih tekstura u tekstilu i ukupnoj pojavnosti. Vježbe stvaranja reljefnih tekstura i površina s naglasnkom na individualnom izboru oblika materija i kompozicija. Vježbe komponiranja obojenih reljefnih površina. Upoznavanje i vježbe komponiranja višeslojnog odnosa
Cilj kolegija Osjetljivost za materijalnost u kompoziciji i sposobnost ostvarenja teksture ili reljefa prema osobnoj osjetljivosti.
Literatura potrebna za ispit Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša,
oblikovanja tekstila, časopisi itd.
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.