Tekstilno-tehnološki fakultet
 
Kolegij: Kreiranje tekstila III A

Nositelji Prof. likovne kulture Andrea Pavetić, red. prof. art.
Studij, modul Tekstilni i modni dizajn - preddiplomski, modul Dizajn tekstila
Satnica 4 (1+3+0)
ECTS 6
Provjera znanja usmeni ispit
Preduvjet za ispit Likovno kreativna mapa
Oblik provođenja nastave predavanja, vježbe
Vrsta vježbi radioničke
Okvirni sadržaj predmeta Upoznavanje i istraživanje vrijednosti dvodimenzionalnog elementa plohe u beskonačnim mogućnostima komponiranja, važnosti oblika, materijalnosti, proporcionalnosti i geometričnosti. Točka kao ploha i sredstvo stvaranja iluzije plastičnosti, teksture, centra kompozicije, šupljine. Komponiranje plohe i točke u raznim likovnim tehnikama u potrazi za individualnim izrazom.
Cilj kolegija Razvijanje osjetljivosti za vrijednosti točke i plohe i daljnji razvoj osobnog u likovnom izrazu
Literatura potrebna za ispit Razna literatura iz osnova o likovnom djelu, povjesti umjetnosti, povjesti tekstila i odjeće, folklora, prirode, dizajna, urbanog okoliša,
oblikovanja tekstila, časopisi itd.
Dopunska literatura Posjeti modnim sajmovima, izložbama, muzejima, revijama, modnim kućama, tekstilnoj i odjevnoj industriji.